Общи условия - Хипер Груп™

Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта

Този уеб сайт е собственост на “Хипер Груп” ООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Карта на сайта

Авторско право:

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта на “Хипер Груп” ООД без предварително писмено разрешение на компанията.

Отговорност за информацията в сайта:

“Хипер Груп” ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от, или свързани с достъпа Ви до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за какъвто и да е съвет (инвестиционен, юридически и др.), както и за подтик към сключване на сделка. Преди да вземете инвестиционно решение, трябва да се свържете със специалистите на компанията.

Свързани уеб сайтове:

“Хипер Груп” ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Свалете в pdf
↳ или се свържете с нас