Мениджърски профил - Hyper Group™

Мениджърски профил

Петър Амеров

Управител


Жу Начева

Финансов директор


Проекти

Вижте какво сме подготвили за Вас и се запознайте отблизо с част от нашите любими проекти.

Екип

Атанас Начев

Проектант


Член на КИИП София с регистрационен номер 41097 с пълни проектантски права по част ГПГ (Геодезия и Приложна Геодезия), притежава лиценз от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър за извършване на дейности по кадастъра.

Милена Начева

Инженер Конструктор


Член на КИИП София със актуална застраховка и пълни проектантски права по част Конструктивна.
//]]>