Байкал ЕМ1 – био компост - Hyper Group Ltd
Пръскане на разсад и стайни растения с Байкал ЕМ1
01.06.2014
Обработка на почвата с Байкал ЕМ1
06.06.2014

Традиционен градински компост

Компостирането е микробиологичен процес, който може да се сравни с вкисването на зеле, приготовяне на сирене и ферментиране на вино. Във всички тези случаи резултатът зависи от условията, в които протича процесът, например температурата, влажността, достъпа на въздух, и от това правилно ли е подбран видът микроорганизми, осъществяващи процеса. Градинския компост обикновено се прави от различни органични отпадъци, способни да се разлагат. Това са окосена трева, изкоренени плевели, остатъци след прибиране на реколтата, опадали листа, кухненски отпадъци, сено, слама, дървени стърготини и т. н. Колкото по-разнообразен е съставът на компонентите, толкова по-висока е хранителната ценност на компоста. Компостът, приготовен, да допуснем, само от слама, притежава много ниска хранителна ценност, въпреки че има вид на черно ронливо вещество. Синтетиката от вида на полиетиленови торбички се разлага лошо от почвената микрофлора и затова не се използва за компостиране. Задачата се заключава в това да се преработи цялата тази органика и да се превърне в хумус, готова храна за растенията. Образуването на компоста има две основни фази

Първа фаза – разлагане

Тя се заключава в разлагането на веществата от органичен произход, от които е съставена купчината растителен остатък. Микроорганизми, които се специализират в разлагане на различни видове органични вещества – въглехидрати, белтъчини, целулоза – в почвата винаги има много. Този комплекс от разлагащи организми пребивава в почвата в свои естествени условия и изисква за своята жизнена дейност достъп на въздух (това са аеробните бактерии) и определено съотношение в храната на азот и въглерод. За да тръгне процесът на компостиране, градинарят трябва да осигури тези условия на микроорганизмите. Първото – достъп на въздух – се осигурява с това, че компостната купчина се събира не много плътно и има определени не много големи размери на височина (1,2 – 1,5 м) и на широчина (1,5 м в основата). Дължината може да бъде всякаква. Да се разбърква компостната купчина е твърде трудоемка работа и затова за подобряване на достъпа на въздух отгоре във вътрешното пространство на купчината с дебела пръчка със заострен край се правят няколко дълбоки отверстия. Ако не достига кислород и достъпът на въздуха е затруднен, то в работа влизат други, неизискващи кислород анаеробни бактерии. Живеещите в почвата анаеробни бактерии образуват други, вредни за растенията продукти на разлагане, включително метан, сероводород, редица киселини и токсични вещества. Преувлажнения компост, в който протичат анаеробни процеси, обикновено издава неприятна миризма на гниене. Друг е случаят, когато компостът добре се проветрява – тогава разлагането върви бързо и се съпровожда с отделяне на топлина. Температурата понякога се повишава до 40 градуса. За възбудителите на много бактериални и гъбични болести такава температура е гибелна. Обикновено разгряването на компоста започва на втория ден след зареждането на купчината. Ако пъхнете ръка в компоста, то веднага ще усетите топлина. След 3-4 дни купчината ще започне да изстива. Разлагането продължава, но върви вече не така бурно. Първата фаза продължава средно 6-8 седмици. След първата фаза ние получаваме груб или суров компост. Това не е пълноценен компост. Неговата ценност като тор не е голяма и той служи за храна не за растенията, а за почвените организми. В почвата, преминавайки последните фази на разлагане и минерализация, той ще може да снабдява растенията с хранителни елементи.

Втора фаза – синтез

Тя върви по-бавно и не изисква толкова много кислород. Осъществяват я други видове бактерии, а така също така наречените лъчисти гъби – актиномицети и стрептомицети. От онези прости вещества, които са се образували в първия стадий, те създават ново сложно вещество – хумус. Ако първата фаза може да се ускори с разбъркване, то на скоростта на втората фаза разбъркването не влияе. Организмите, осъществяващи втората фаза, растат бавно и предпочитат покой. Хумусът е основата на плодородието на всяка почва. От него зависят физическите свойства на почвата, в него се съдържат всички хранителни елементи за растенията в достъпна за тях форма. В нашата средна вумерения климат в почвата се съдържат средно 2 – 2,5 % хумус, а в компоста – до 20%. Компостът, преминал втората фаза, се нарича тънък, или зрял компост – това е готова храна за растенията. Той изглежда като черно ронливо вещество с миризма на свежа горска земя.

ЕМ-компост

Процесът на компостиране с използване на ЕМ-препарата се подчинява, като цяло, на същите закономерности, както при приготовянето на обикновения компост: отначало протича фазата на разлагането, после – фазата на синтеза. Препаратът ускорява протичането на тези фази. ЕМ-компостът може да бъде направен по два способа – анаеробен и аеробен, тоест както без достъп, така и с достъп на въздух.

Анаеробен ЕМ-компост

При този способ ЕМ-компостът се отличава от обикновения градински компост с това, че първата фаза – разлагането на органични отпадъци – протича в анаеробни условия, тоест без достъп на въздух. Този стадий се осъществява главно с онези видове микроорганизми, които се съдържат в препарата Байкал-ЕМ1. Ние вече говорихме, че в този препарат лидираща роля играят млечнокиселите бактерии. Продукт на тяхната жизнена дейност е млечната киселина. Процесът протича приблизително тъка, както при вкисване на зеле или силозиране. Отличието се заключава в това, че киселина не се събира, тъй като тя се преработва и се усвоява от други видове микробиологични препарати. Ако това не ставаше, то силното окисляване би довело до забавянето на процеса на компостиране и неговото спиране на стадия на полуразложения кисел компост. Но това не става и ето след завършване на фазата на разлагане започва втората фаза на синтеза на хумусни съединения. При анаеробния способ на ЕМ-компостиране се използват също всички органични материали, поддаващи се на микробиологично разлагане, както свежи (окосена трева), така и сухи (дървени стърготини). Колкото по-разнообразен е съставът, толкова по-добре. При събирането на компоста е важно той да се направи така, че да не се допусне проникване на въздух. За тази цел може да се изрине канавка от всякакъв удобен за работа размер, но с дълбочина не повече от 0,5 метра, плътно да се насипе органичният материал, отгоре да се покрие с черно фолио, подгъвайки навътре нейните краища отстрани. Ако има наблизо грунтови води, то компостният материал се събира на купчина на повърхността на почвата, утъпква се и също се покрива с черно фолио.

Аеробен ЕМ-компост

Видовият състав на ЕМ-препарата позволява да се извършва компостиране също и по аеробен способ. За аеробния компост са приложими всички правила за направата на купчината на градинския компост. Сега накратко ще напомним описаните във всички инструкции правила по изготовяне на компоста, еднакви за всичките три вида компост: традиционно градински, анаеробен и аеробен ЕМ-компости.
1.Компостният материал трябва да бъде влажен, но не преувлажнен. Приблизително като изстискана мокра гъба.
2.За получаване на компост с високо качество в него се добавят обогатяващи добавки, съдържащи такива хранителни елементи, които липсват в компостирания материал. Преди всичко това са богати на азот материали – оборски тор, урина, листова маса от бобови, коприва и т. н. Ако има крави тор, то той може да съставлява до 20% от общата маса. Фосфоритното брашно и суперфосфатът са богати на фосфор добавки (2-3 кг на кубометър компост). Калиев сулфат – 1-2 кг на куб. метър. Доломитово брашно като източник на калций и магнезий и неутрализатор на киселинноността – 3-5 кг на куб. метър. Почва като източник на минерални съединения за синтез на органоминерални съединения на хумуса – 10% от общия обем. В ЕМ-компоста има микробиологична добавка на препарата Байкал-ЕМ1 в концентрация 1:100 (по-подробно за препарата се разказва по-нататък).
3. За да се разпределят добавките и компостният материал равномерно по обема на компостната купчина, я събират на слоеве:
отначало слой органичен материал с дебелина около 20 см, отгоре прегорял оборски тор, почва и други добавки. В ЕМ-компоста всеки слой следва да се полее от лейка с препарата Байкал-ЕМ1 в концентрация 1:100 (да не се преувлажнява). Разход на препарата – 1 литър на тон органика.

Преимущества и особености на ЕМ-компоста

Препаратът Байкал-ЕМ1 значително ускорява протичането на първата фаза – фазата на разлагането. Традиционният градински компост съзрява доста бавно – за образуване на грубия компост са нужни 2-3 месеца (без разбъркване), тънкият, зрял компост се образува за 1,5-2 години. Тези срокове не винаги се съгласуват с годишния ритъм на работа и сроковете за внасяне на торове. Байкал-ЕМ1 позволява да се получи компост във всяко нужно за градинаря време в течение на сезона. Грубият полуразложил се компост без трудоемкото разбъркване може да се получи за 3-4 седмици. Активната микрофлора на препарата ще ускори разлагането даже на такива трудно поддаващи се на разлагане материали като дървени стърготини (без иглолистни видове), различни дървесни отпадъци, клони, груби стъбла, зелеви кочани. Получаването на зрял компост изисква по-дълго време – 2-3 месеца. Компостът, получен с използване на препарата Байкал-ЕМ1, представлява концентрат на активна микрофлора. Неговото внасяне в почвата значително активизира микробиологичните процеси, тоест оживява почвата. В пъти се ускоряват процесите на разлагане – и на почвена органика, и на почвени минерали, както и освобождаването от тях на елементи за хранене на растенията. В ЕМ-компоста се съдържат всички необходими за това видове микроорганизми. При използването на ЕМ-компоста едновременно с микрофлората вие внасяте и храна за нея, решавайки по такъв начин наведнъж две задачи: вие оживявате почвата с активна микрофлора и едновременно създавате основа за нейната жизнена дейност и за снабдяване на растенията с хранителни елементи. Нужно е да се отчетат редица особености на такъв компост. Така грубият анаеробен компост, преминал първия стадий на разлагане, се отличава с висока киселинност, тъй като в неговото образуване голяма роля играят отделящи млечна киселина млеччнокисели бактерии. Поради това той не може да се внася непосредствено под растенията. Той може да се внася в почвата през есента или пролетта 2-3 седмици преди саденето. В почвата той преминава последните степени на преобразования и се превръща в хумус. Средната доза на компоста съставлява 5-7 кг на квадратен метър. Тя може да бъде повече или по-малко в зависимост от свойствата на почвата и от взискателността на културата. Голямата скорост на образуване на компоста може да представлява съблазън за градинаря, още повече че не винаги може да се определи доколко компостът е готов, тоест пригоден за внасяне под растенията. Поради това, ако няма увереност, че компостът достатъчно е отлежал и е съзрял, по-добре е да не се рискува. В зрелия компост изходните компоненти вече са се превърнали в тъмен ронлив материал без неприятна миризма. Той може да се внася в гнездата за разсада и в посевните бразди, разбърквайки с връхния слой на почвата. При аеробното компостиране процесът на разагане върви толкова бързо, че може да доведе до силно повишение на температурата. Ако температурата се повиши над определен предел, това може да доведе до гибел на значителна част от микрофлората. Ако вие забележите, че компостната купчина силно се е разгряла и температурата се е повишила над 40 градуса, тя следва да се полее със студена вода. Такова внимание обаче е необходимо само първите няколко дни. След това температурата започва да спада и скоро достига нормата. Използването на ЕМ-препарата в аеробни условия силно ускорява процеса на разлагане, при това в отличие от анаеробния компост може да не се опасявате от висока киселинност на получения продукт. Обаче трабва да се помни, че това още не е зрял компост, който не става за непосредственно внасяне под растенията.

Компост от опадали листа

Компостът от опадали листа се цени главно не като тор, а като средство за подобряване на физическите свойства на почвата. Хумусът, който се явява краен продукт от компостиране на листа, се състои от сложни, трудно разлагаеми органични съединения. При внасяне в почвата той способства за образуване на структура от буци и, като следствие, подобрява водно-въздушния режим. Компостът от листа особено се препоръчва за песъчливи и глинести почви. Разлагането на листа осъществяват не тези микроорганизми, които работят в компоста от растителни остатъци. Това са главно микроскопични гъби. Те работят твърде бавно, тъй като в листата има много трудно разлагаеми съединения – такиво като лигнин или дъбилни вещества. Поради това опадалите листа през есента се събират в отделна купчина, овлажняват се, покриват се и се оставят за 2-3 години. Препаратът Байкал-ЕМ1 позволяда значително да се ускори разлагането, тъй като той съдържа сред другите и тези видове микроскопични гъби, които участват в разлагането на листата. Листата се събират на купчина, както обикновено, поливат се с препарат Байкал-ЕМ1 в концентрация 1:100, добавя се немного вар за неутрализиране на киселиността, добре се разбърква и се покрива с торф, земя или фолио. После трябва да се следи само купчината да не пресъхва. Признак за готовност на компоста: вместо листата се образува черен материал, разсипващ се в ръцете. Компостиране в лехата. Топла леха Това е опростен способ за компостиране за онези, които не желаят по една или друга причина да се занимават с компостна купчина. В този случай компостът се образува направо на лехата. Това може да се направи и без препарата, но в дадения случай, когато се изисква бързо разлагане на растителна маса, препаратът Байкал-ЕМ1 може да се окаже особено полезен. Това се прави през есента или пролетта, всеки срок има свое особено предназначение. През есента това се прави така. От лехата се отнема горният плодороден слой на дълбочина 20-30 см. На лежащия под него слой подпочва се насипват по возможност раздробени растителни остатъци (раздробяването значително ускорява процеса) с дебелина 15-20 см и се полива от лейка с препарата в концентрация 1:100, отгоре се покрива със слой плодородна почва. В по-сложния вариант от лехата правят някакво подобие на компостна купчина, так наречената висока леха. Пак се отнема горният плодороден слой. На долния слой се насипва мокра дървесна шума в слой с дебелина 30-40 см, полива се от лейка с препарата с разреждане 1:100. Пак се полива следващият слой от растителни остатъци със същата дебелина и отгоре са покрива с отнетата по-рано плодородна земя, смесена с полупрегорял суров компост, и отново се полива с препарата. Преимуществото на приготовянето на такива лехи с препарата се заключава в това, че влизащите в неговия състав микроорганизми могат да работят в анаеробни условия без достъп на въздух. Достъп на въздух е трудно да се осигури в такава висока леха. Отгоре я покриват с фолио. През пролетта фолиото се маха и на най-високата средна част от лехата в един или два реда се разполагат култури, които заемат много място и успяват само към края на лятото. При пресаждането на разсада в гнездата се внася зрял компост. На наклонените страни се разполагат по-бързозреещи култури, например зелени. За 4-5 години в лехата се разлагат всички заложени в нея органични материали, тя уляга и се прави отново. При пролетното компостиране на лехата се изполва способността на Байкал-ЕМ1 да предизвика повишение на температурата в условия на аеробно разлагане при достъп на въздух. Процедурата е приблизително същата, както и при есенното компостиране, само слоят органични материали не е толкова дебел и е по-рохкав. През ранната пролет от лехата се отнема горният плодороден слой с дебелина 10-15 см. На долния слой се насипват органични материали по възможност раздробени – старо сено, слама, листа, стъбла в слой 10-20 см, полива се с Байкал-ЕМ1 в концентрация 1:100 и се покрива отгоре с отнетата по-рано почва. Много бързо започва разлагане на органиката, лехата се нагрява и тя може да се използва като топла леха за краставици и други ранни култури. Обаче, както и в случая с компостната купчина, трябва да се следи лехата да не прегрее и да се полива (не със студена вода), ако температурата много се повиши.

От къде да купя Байкал ЕМ1?

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1
Онлайн продажби на цени на дребно на Байкал ЕМ1
Цена на едро на Байкал ЕМ1

За търговско представителство и цени за дистрибутори, моля попълнете онлайн формата за търговско партньорство или се свържете се с нас.