Байкал ЕМ1 - Победител в Конкурса за Иновации на Международния панаир в Пловдив и награден с почетен диплом и златен медал

Байкал ЕМ1 – Победител в Конкурса за Иновации на Международния панаир в Пловдив и награден с почетен диплом и златен медал

Влиянието на Байкал ЕМ1 върху качеството и количеството на пчелния мед
05.01.2015
Байкал ЕМ1 при отглеждане на орехи
11.04.2015
Снимка/ © hypergroup.org
Ирина Будниченко - Управител на "Екобаланс" ООД [официален вносител в Република България]
Петър Амеров - Управител на "Хипер Груп" ООД [главен консултант и търговски партньор отговарящ за изграждането и менажирането на търговската мрежа в страната и чужбина]
Максим Ситник - Официален представител на "ЭМ-кооперация" ["Биоторг" ООО] в Република България.

Многофункционалния микробиологичен препарат Байкал ЕМ1 бе обявен за Победител в Конкурса за Иновации на Международния панаир в Пловдив и награден с почетен диплом и златен медал. В Конкурса за иновации се състезаваха 50 продукта на 36 фирми и научни институти.

Био препарата също така се ползва с успех и от фермери в Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Литва, Естония, Германия, Казахстан, Узбекистан и Северен Китай.

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1

Към днешна дата се планира регистрирането и на Тамир – друг микробиологичен препарат, изключително популярен и използван от животновъдите в цял свят.

„Хипер Груп” ООД отговаря за набирането на търговски партньори с цел изграждане и разширяване на търговската мрежа в България.

За търговско партньорство, моля свържете се с нас чрез онлайн регистрационната форма. Всички желаещи да закупят продукта на дребно могат да разгледат цените и условията за доставка в нашия онлайн магазин.

Търговски обекти предлагащи Байкал ЕМ1