Какво е Байкал ЕМ1? - Hyper Group Ltd
Писмо препоръка и сертификат за добре свършена работа
27.12.2013
Хипер Груп ООД в партньорство с вносителите на Байкал ЕМ1 за България и Югоизточна Европа.
26.05.2014

Байкал ЕМ1 – какво е това?

Препаратът Байкал-ЕМ1 е създаден през 1998 година от руски микробиолози под ръководството на П. А. Шаблин. Това е микробиологичен препарат, чиято основа е действащ комплекс от специално подбрани микроорганизми. Принципната особеност на препарата Байкал ЕМ1 е в това, че видовете микроорганизми в него са подбрани по такъв начин, че са способни да съществуват доста дълго време, отначало в затворената среда на препарата, а после и в почвата на растенията. Това се обяснява с факта, че видовете се обединяват в една цяла затворена хранителна верига: продуктите на жизнената дейност на всеки вид не се натрупват в средата, а се използват за храна от други видове.

1. От къде идва името на био препарата Байкал ЕМ1?

В състава на препарата са включени тези видове микроорганизми, които обикновено се срещат в почвата и поради това не влизат в противоречие с естествената общност на почвените микроорганизми, не оказват угнетяващо действие, а точно обратното – стимулират тяхната активност. Оттук е и наименованието на препарата «ЕМ»: тази абревиатура означава «екологични микроорганизми». Комплексът от микрофлора на препарата съставлява толкова уравновесено и устойчиво цяло, че може доста дълго време да живее и функционира в почвена среда. В състава на препарата влизат няколко десетки вида. Ще назовем най-значителните. Млечнокиселите бактерии разлагат простите захари, съдержащи се в отмрелите остатъци от растения. Крайният продукт от процеса е млечна киселина. По-сложните органични съединения, например целулоза, лигнин, пектини, се разлагат от дрожди и актиномицети. Актиномицетите – организми, притежаващи свойства на бактерии и гъби, синтезират хумус. После идват и фотосинтезиращите бактерии.

2. Как действа препарата Байкал ЕМ1?

Действието на препарата Байкал-ЕМ1 върху почвата и растенията е твърде многообразно, но в основата лежи неговото въздействие върху обмяната на веществата на почвата, тоест на процесите на разпадане и синтеза на съдържащите се в почвата органични и минерални вещества. Влиянието върху растенията, техния растеж, добив и качество на плодовете е следствие от това първоначално действие. Микроорганизмите на препарата, попадайки в почва при благоприятни условия, започват усилено да се размножават и да се включват активно в живота на почвената микрофлора. Процесът на разпадане на органичните остатъци се активизира в такава степен, че температурата на почвата може да се повиши с 1-2 градуса. Под действието на препарата се ускорява също така разпадането на минералните вещества в почвата. Активността на «пришълците» пробужда към живот микроорганизми, намиращи се в почвата в «спящо» състояние. В резултат обмяната на веществата почвата значително се интензифицира, откъдето се повишава и съдържанието на хранителните елементи на растенията в достъпна за корените форма, които се образуват при разпадането на сложните минерални и органични съединения. Препаратът се състои само от полезни за почвата и растенията организми, и тяхното усилено развитие потиска патогенната микрофлора и видовете, осъществяващи неблагоприятни за почвата процеси, като например процеси на гниене. По такъв начин главното действие на препарата се заключава в това, че той значително подобрява условията на хранене на растенията, а оттук произтичат и всички останали последствия. На първо място ще посочим повишаването на добива на повечето овощно-зеленчукови култури. Не е нужно да се обяснява, че добивът до голяма степен се определя от достъпността и количеството на хранителните елементи в почвата. При това ще подчертаем още веднъж, че това не са разтворими соли на минерални торове, а хранителни елементи в достъпна, но не разтворена форма, което позволява на растенията да ги поглъщат не в излишък, а според потребността, в съответствие с условията на околната среда. Това е истински екологичен подход към храненето на растенията. В резултат растенията растат силни, здрави, устойчиви на болести, вредители и неблагоприятни метеорологически условия.

3. Байкал ЕМ1 – Бактериален тор подобрява ли качеството на плодовете?

Сега по-подробно ще се спрем на още едно последствие от използването на препарата, което често се пренебрегва и не се отделя нужното внимание. Ние говорим за качеството на плодовете. Мнозина градинари оценяват ефективността на препарата по нарастването на добива. Ако добивът не нараства или нараства незначително, те считат, че препаратът за нищо не става и престават да се интересуват от него. Между другото качеството е не по-малко важен показател, отколкото количеството. Градинарите, разбира се, нямат лабораторно оборудване, за да проверят количеството на витамините и другите полезни вещества. Тук вече ще се наложи да се доверим на учените, които разполагат с такова оборудване и са установили, че обработката с препарата Байкал-ЕМ1 увеличава съдържанието на витамини в плодовете и, което е не по-малко важно, отсъствие на нитрати. При това още при първото използване на препарата на почви, отровени от многогодишно използване на минерални торове, съдържанието на нитрати в плодовете не превишава допустимото равнище. Някои качества на плодовете може да се определят без всякакво оборудване – това е вкусът. Тук ние имаме множество свидетелства на градинари, използващи препарата. Те говорят за отличен вкус на доматите, краставиците, ягодите и много други. Понякога действието на препарата се проявява съвсем по неочакван начин: например в даден случай момиче могло да яде обработени с препарата ягоди, от които по-рано получавало силна алергия. Най-нагледно подобряването на качеството на плодовете се проявява в подобряването на съхраняемостта на плодовете, тоест в увеличаване на времето на съхраняване. Този срок служи като добър показател на жизнената енергетика на плодовете. Докато в плодовете се запазват жизнените процеси, те противостоят на натиска на гъбичните и бактериалните инфекции. Веднага щом като тези процеси затихнат, плодовете загниват и се развалят. Енергетиката на плодовете не е безразлична и за човека, и е важно условие за хранителната ценност на продуктите. Тук ще ни се наложи отново да се позовем на опита на градинарите, които използват препарата Байкал ЕМ1 и казват, че зеленчуците и плодовете от тяхната градина предизвикват чувство на ситост в доста по-малки количества, отколкото купуваните. Всичко това го казваме, за да покажем, че действието на препарата Байкал ЕМ1 не може да се мери само с добива и да се определи на тегло. Често може да се определи по състоянието на растенията – окраска, скорост на растеж, скорост на развитие и други показатели, които могат много да кажат на опитните градинари.

От къде да купя Байкал ЕМ1?

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1
Онлайн продажби на цени на дребно на Байкал ЕМ1
Цена на едро на Байкал ЕМ1

За търговско представителство и цени за дистрибутори, моля попълнете онлайн формата за търговско партньорство или се свържете се с нас.