Обработка на почвата с Байкал ЕМ1 - Hyper Group Ltd
Байкал ЕМ1 – био компост
05.06.2014
Байкал EM 1 в пчеларството. Защита на пчелите от паразити и болести.
07.06.2014

Внасяне на препарата Байкал ЕМ1 в почвата

Един от способите за използване на препарата Байкал-ЕМ1 е поливането на почвата с разреден разтвор в концентрация 1:100. Почвата е много сложна система със собствена микрофлора и поради това действието на внесения в нея микробиологичен препарат се определя от множество различни фактори. Основното действие на препарата се определя от стимулиращото действие на местната микрофлора. Това може да се обясни с факта, че не всички пригодени за обитаване микрозони са наситени с бактерии, а известна част от намиращите се в почвата микроорганизми са в спящо състояние поради неблагоприятните условия. Препаратът запълва тези пропуски и по този начин съживява и активизира микробиологичната активност на обработената почва. Храненето на растенията до голяма степен зависи от микробиологичната активност. Стимулиращото действие на препарата върху растежа и развитието на растенията, а оттам и върху добива се обяснява с повишаването на достъпността за корените на елементите на минералното хранене. С това може да се обяснят и всички останали положителни ефекти на препарата: здравите, добре подхранени растения са устойчиви на метеорологичен стрес, вредители и болести и дават плодове с високо качество. Не може обаче да се разчита на значителен стимулиращ ефект при еднократна обработка – той се постига при редовна обработка, препоръчително на всеки 2 седмици. В различни почви препаратът действа различно и съответно дава различен ефект. Ако почвите са много бедни на органично вещество, отровени от многогодишно внасяне на минерални торове и пестициди, загубили своята структура, вие постепенно можете да съживите почвите, като редовно внасяте живи полезни микроорганизми. Нужно е ежегодно да се обработва почвата, но само при условие на едновременно внасяне на органичен тор. След три-четири години нейното плодородие значително ще се повиши и тя ще дава доста добри добиви, които с всяка следваща година ще стават все по-високи. Препаратът Байкал-ЕМ1 е най-доброто средство за съживяване на деградиралите почви, особено за глинестите. Това е потвърдено от многогодишния опит на голям брой градинари. Мъртвите деградирали почви най-често се срещат в стопанства с големи площи полски култури. За такива големи площи обикновено има недостиг на органични торове, които се заменят с минерални, а това носи след себе си необходимост от използване на пестициди. На тези полета само след няколко години почвата става в буквалния смисъл отровена и всякакъв живот в нея замира. Изглежда, че внасянето на микроорганизми в такава почва е безполезно, тъй като те просто няма да оживеят там. Но практиката опровергава тези теоретични предположения. Получени са съобщения от редица стопанства с отровени почви, при които още през първата година на внасяне на препарата Байкал-ЕМ1 се наблюдава съществено подобряване на растежа и развитието на селскостопанските култури. Това свидетелства, че дори в такива екстремални условия микроорганизмите от препарата са оживели и са способствали за съживяване на природната микрофлора. Оттук може да се направи извод, че колкото и лоши и изтощени почви да имате, а такива често се отдават на фермери от разпадащи се държавни и частни стопанства, вие ще имате под ръка способ за тяхното съживяване и подобряване. Още през първата година на внасяне на препарата вие ще получите не болнави бледи кълнове, а здрави и силни растения. Другият пример е противоположен. Представете си много плодородна почва с високо съдържание на хумус и висока микробиологична активност. На такава почва растенията имат възможност да използват целия свой наследствен потенциал и действието на какъвто и да е стимулатор ще се прояви не толкова в съществено повишение на урожайността, колкото в поддържане на плодородието на високо равнище и подобряване на качеството на плодовете. Както споменахме по-рано, качеството на плодовете се явява не по-малко важен показател за действието на препарата, отколкото добивът. Повечето почви представляват нещо средно между описаните по-горе две крайности: деградирани и високоплодородни, но с доста голям диапазон. Поради това резултатите, които получават при изпитване на препарата научните учреждения и градинарите, силно варират. Едни са във възторг и се хвалят с необичайно висок добив, а други говорят, че препаратът е слабоефективен и няма смисъл да се използва. Получаването на висок ефект от използването на препарата зависи от съблюдаването на следващите по-долу правила. Препаратът Байкал-ЕМ1 се състои от живи микроорганизми, които за своята жизнена дейност изискват същите условия, каквито и всеки жив организъм: храна, вода, въздух, топлина. Ефективността на препарата зависи от това доколко почвата ще удовлетвори това условие. Голяма част от това зависи и от нас. Например снабдяването на микрофлората с храна – органичен тор, който трябва да се внася ежегодно; разрохването – снабдяване с кислород. Пред внасянето на препарата трябва да се убедите, че повърхността на почвата не е суха, а ако тя е суха, то тя трябва предварително да се полее. От тази гледна точки пръскането е по-добре да се извършва вечер, за да остане влажна повърхността на почвата по-дълго време. След обработка следва препаратът да се зарине с мотика на дълбочина 5-10 см и да се покрие с мулч . И накрая препаратът следва да се внесе в почвата, която да е достатъчно нагрята, не по-малко от 10 градуса. На изискванията на препарата добре съответстват приетите в органичното земеделие методи – мулчиране, повърхностно разрохване вместо прекопаване с обръщане на пласта. Следва да се мулчира веднага след внасянето на препарата, за да се защити горният слой на почвата от пресъхване. В качеството на мулч може да се използва окосена трева, изкоренени плевели, слама, сено, прегорели дървени стърготини (не пресни, тъй като са богати на токсични вещества), торф. Мулчът от растения служи едновременно като храна за почвената микрофлора и насекомите. Под слоя от мулч във влажната топла атмосфера се създават прекрасни условия на микроорганизмите за размножаване и дейност. Привичното за много градинари ежегодно прекопаване на почвата на дълбочината на греблото на лопатата с обръщане на пласта не е съвместимо с препарата. Ние внасяме препарата в най-горния слой на почвата, където са най-добрите условия за неговата активност, в частност достъп на въздух за аеробните бактерии в състава на препарата. Анаеробните компоненти по капилярите с течението на водата се пренасят в по-дълбоки слоеве, където за тях се създават благоприятни условия. При прекопаването всички слоеве се преместват и разбъркват, в резултат на което се нарушава равновесието в разпределението на разните групи организми в съответствие с техните потребности. Поради това вместо прекопаване следва само да се разрохва горният слой на почвата на дълбочина 10-15 см. Това може да се направи с плоскорез, мотика или култиватор «Стриж». По-дълбоките слоеве се разрохват с лопата, вкарвайки я на дълбочината на нейното гребло, разбутвайки и леко повдигайки почвата, но без да се преобръща. Обаче някои свойства на почвата не винаги се поддават на нашето въздействие и могат да създадат неблагоприятен фон за действието на препарата, особено през първата година от внасянето. Към тях се отнася например заразеността на почвата с болетотворни бактерии. При невисока степен на заразенност полезните видове в състава на препарата взимат връх и оздравяват почвата, при висока обаче на препарата му трябва повече от една година, за да се справи с болетотворните видове. Обработката на почвата с препарата е по-добре да се извършва и през есента, и през пролетта, когато почвата е свободна от културни растения, но е още или вече достатъчно топла. През лятото, когато е събрана реколтата от ранните култури, също е целесъобразно да се извърши обработка с препарата и да се заеме пустеещата почва със сидерални култури. В това време се препоръчва доза 1:100, разход на разтвора 2-3 литра на квадратен метър. През пролетта растенията се пресаждат не по-рано от 7 дни след обработката. При благоприятни условия микробиологичната активност на почвата след внасяне на препарата дотолкова нараства, че се наблюдава повишение на температурата в пределите на 1-2 градуса. Налични са отзиви на градинари, че краставици и домати на обработени с препарата участъци могат да се отглеждат на открито доста по-дълго от обикновеното, дори до идването на сланите.

От къде да купя Байкал ЕМ1?

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1
Онлайн продажби на цени на дребно на Байкал ЕМ1
Цена на едро на Байкал ЕМ1

За търговско представителство и цени за дистрибутори, моля попълнете онлайн формата за търговско партньорство или се свържете се с нас.