Оползотворяване на следжътвени остатъци с Байкал ЕМ1 - Hyper Group™

Оползотворяване на следжътвени остатъци с Байкал ЕМ1

Байкал ЕМ1 при борба с вредители и болести. Приготвяне на ЕМ5
02.06.2015
Домати с Байкал ЕМ1
Отглеждане на домати с Байкал ЕМ1
07.03.2022

Органо-минерална система за ускорено разлагане на растителни остатъци в полето след жътвата.

Нарязаната слама бързо се превръща в хумус под въздействието на ефективни микроорганизми и азот, тъй като органо-минералната система ускорява разлагането на остатъците в полето след жътвата.

Сламата от пшеницата и останалите зърнени култури е източник на органични вещества, които служат за храна на растенията. Всеки тон слама заедно с корените може да върне в почвата 3.8 кг фосфор, 13 кг калий, 4.2 кг калций, 0.7 кг манган и редица микроелементи.

Поради високото съдържание на целулоза и органични силициеви съединения, сламата на пшеницата, оставена на полето и заорана в земята има дълъг период на разлагане. През този период плодородието на почвата намалява поради това, че голямо количество микроорганизми са ангажирани в разлагането на сламата. В разоравания слой неразложени остатъци от слама има в течение на 3-4 години. Те изсушават почвата и водят до непродуктивно използване на запасите от азот.

Купи Байкал ЕМ1 за 18 лв

Кликнете на количката за да осъществите покупка на препоръчана цена от вносителя.

С помощта на биологични микроорганизми и азотен тор процесите по разлагане на сламата могат да се ускорят многократно. Тя се разлага 2-10 пъти по-бързо, при това интензивно израстват и загиват подрязаните плевели и патогенната микрофлора, което способства за оздравяване на почвата.

Нарязаната слама е по-хигроскопична в сравнение с ненарязаната, по-равномерно се разпределя върху почвата и е по-достъпна за микрофлората.

Органо-минералната система на наторяване е по-икономична от системата на торене с оборски тор. Действието на тази система на наторяване на продуктивността на културите и качеството на продукцията е практически еднакво.

Лесна за приложение технология

Сламата се нарязва от комбайна при събиране на зърното на парчета 10-15 см. Добре е да се разпредели равномерно върху почвата (75%). Върху нарязаната слама се разхвърля азотен тор (10-15 кг на 1 тон слама) във вид на амониева селитра или карбамидно-амонячна смес. Вместо минерален азот може да се използва течен тор от животни (0.5-1 т/дка).

След това с пръскачка се внася микробиологичен препарат Байкал ЕМ1, който съдържа ефективни микроорганизми в доза с разтвор в съотношение 1:1000 (0.4-0.5 л препарат на декар). Веднага след това мястото се заорава на дълбочина 10-12 см. В средата на октомври се прави оран на почвата с или без обръщане на горния пласт в зависимост от това каква култура ще се засява на даденото поле.

От къде да купя Байкал ЕМ1?

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1
Онлайн продажби на цени на дребно на Байкал ЕМ1
Цена на едро на Байкал ЕМ1

За търговско представителство и цени за дистрибутори, моля попълнете онлайн формата за търговско партньорство или се свържете се с нас.