Прилагане на Байкал ЕМ1 в аквариуми - Hyper Group Ltd
Приготвяне на работен разтвор с Байкал ЕМ1
21.04.2015
Прилагане на Байкал ЕМ1 в свиневъдството
20.05.2015

Прилагане на микробиологичен препарат Байкал ЕМ1 в аквариуми

В Харков Държавната ветеринарна академия е провела редица експериментални изследвания, чиято цел е да проучи ефективността на препарата Байкал EM1 в промишленото и аквариумно развъждане на риба. В сайта са публикувани резултатите, получени в първия етап на изпълнение на работа:

В проучването на ефективността на препарата Байкал EM1 на водните биоресурси в аквариума успоредно са наблюдавани, както животните, така и растенията.

Аквариуми с обеми от 100 до 700 л за експериментите са били разделени в три групи:

 • в първата група аквариуми на 10 литра вода се е добавило 10 мл. от препарата;
 • във втората група аквариуми на 10 литра вода се прибавили 25 мл. от препарата;
 • на третата група на 10 литра вода се добавили 50 мл. препарат Байкал ЕМ1;
 • четвърта група служи като контролен аквариум - без добавяне на "Байкал EM1".
Проучени са темповете на растеж на следната водна растителност:

 • растения, които са на повърхността на водата (Riccia, Pistia, Wolffia);
 • растения плаващи във водата;
 • растения, прикрепени към дъното на аквариума;
 • водни лилии;
 • растения, прикрепени към дъното на водоема, леко повдигнати над водата.
Водните и блатни растения обитават стоящи и течащи води. Всеки тип природна вода има свои собствени характеристики, които повече или по-малко влияят върху състава на растителността. Свойствата на природните води могат да бъдат постоянни (това е състава на почвата и водата, съдържащ хранителни вещества) и променливи (нивото на водата, прозрачност, температура, скорост на потока).

На практика всички водни растения в природата живеят в тропическите страни и са доста взискателни към състава на водата в аквариума. Твърдостта на водата на централизирано водоснабдяване през годината варира от 16 до 22 ° R, рН = 7.2 (леко алкална). За много растения такава вода е неподходяща и изисква продължително пречистване и филтрация, използвайки биологични филтри.

В експеримента, ЕМ-препарата се прибавя веднъж на всеки две седмици с едновременно заместване на част от водата в аквариума. При тези растения, въпреки трудното култивиране, максимален растеж е получен при следните видове:

 • криптокорина (Cryptocoryne beckettii, Cryptocoryne usteriana, Cryptocoryne undulata, Cryptocoryne petchii);
 • Anubias barteri var. nana;
 • Barclaya longifolia, Synnema triflorum, Limnophila aquatica.
Дози от препарата Байкал ЕМ1 са тествани на риби от различни семейства:

 • шаран;
 • шараноподобни – lateristriga; nigrofasciatus (зебровидна цихлазома); razona; arulius;
 • Mastacembelidae;
 • цихлиди – Yssichromis; Chromidotilapia и др.

Купи Байкал ЕМ1 за 13,2 лв.

Кликнете на количката за да осъществите покупка на препоръчана цена от вносителя.

В състоянието на рибата в аквариумите с различни дозировки на препарата Байкал ЕМ 1 не е имало особени различия.

След 6-месечно изпитване на EM-препарата може да се направят някои изводи за неговата ефективност и целесъобразност на използване.

1. Обработка с препарат Байкал EM1 в наскоро създаден аквариум и в аквариум, преминал антибактериална обработка:

При използване на EM-препарата в аквариум, в който биологична система работи значително ефективно: бързо се изчиства водата, по-добре адаптирани водни организми;
От друга страна, използването на традиционния специален набор от бактерии увеличава ефективността на биосистемата с 60-80% и работи по-дълго време;

Остатъци от антибактериални лекарства намаляват ефекта на Байкал EM1.

2. Добавяне на препарата Байкал EM1 в аквариуми с по-висока гъстота на водни организми:

Използване на препарата Байкал EM1 ви позволява да се увеличи плътността на зарибителен материал и млади риби с 10 - 20%, а теглото на рибата да се увеличи с 10-15%;

Превишената гъстота на засаждане или дозата на препарата може да доведе до интоксикация и смърт на рибата.

3. Влияние на препарата Байкал EM1 на водните растения:

Отчетено е ускоряване на растежа на по-високите водни растения с 20 до 30%;
Регистрирано е увеличение на общата растителна маса от 30-40%;

Прилагане на EM-препарата, съгласно указаната схема едновременно с торове дава по-висока производителност в сравнение с използването само на течен тор.

4. Ефективносто на Байкал ЕМ1 в обработката на хайвера:

Опитите, проведени от служителите са показали висока ефективност на препарата Байкал EM1 в обработката на хайвера, за да го запази след хвърлянето му. С еднократна обработка на хайвера с препарата може да се постигне повишаване на съхраняването му до излюпването с 60-95%. В същото време запазването на хайвера в аквариума без добавен препарат Байкал ЕМ1 (контролен) е до 30%, при обработване със стандартни дезинфектанти - от 20 до 60%.

5. Препаратът Байкал EM1 при биотични болести:

Препаратът Байкал EM1 в някои случаи при биотични болести при рибите (като например болести, причинени от редица бактерии и гъби) позволява да се проведе терапия без използването на традиционните методи, използвани обикновено за тези цели - лекарства, химикали, и т.н.

По предварителни данни, особено ефективно е използването на препарата Байкал EM1 в случаите, когато естествено срещащи се бактерии отсъстват, или са в малки количества:

 • новосъздадените аква системи;
 • хигиена;
 • aква система с номинална или повишена гъстота на засаждане на водните организми;
 • в аквариуми с по-високи водни растения и хидробионти;
 • за да запазите хайвер;
 • при лечение на риба.
Когато нарастват водните растения препарата потиска нисшата флора (различни нежелани водорасли) и има благоприятен ефект върху висшата флора.

При лечение на рибата, бактериите, съдържащи се в Байкал ЕМ1 потискат патогенните бактерии, което често води до окуражаващи резултати, тъй като няма никакви странични ефекти, произтичащи от химически или лекарствена терапия.

При обработка на хайвер с ЕМ – препарат е вероятно да възникне заместването на патогенни бактерии, т.е. в почти стерилен аквариум с хайвер, патогенни бактерии и гъбички няма как да растат, тяхното място се заема от бактериите, съдържащи се в EM - препарата.

Като всеки универсален препарат, ние се опитваме да използваме еднотипно Байкал ЕМ1 в различни ситуации.

Във всеки отделен случай (или по-скоро, почти всеки) препарата има по-малка ефективност от специализирани лекарства, създадени за решението на конкретен проблем, но определено печели в комплексно отношението и от липсата на странични ефекти (заради екологичното му представяне).

Проведени са лабораторни изпитания на препарата в индустриалните аквакултури:

 • шаран (люспест, румънски, японски);
 • шаран (златен, сребърен);
 • толстолоб (бял, пъстър);
 • бял амур;
 • обикновен сом;
 • зелена водна жаба;
 • речен рак;
 • медицинска пиявица;
 • циклоп и др.
За профилактична доза може да се приеме разтвор на препарата в съотношение 1:2000 (5 мл. на 10 литра вода). Когато има проблеми, свързани с нарушаване на екологичното равновесие, лошо качество на водата, заболеваемост на рибата и\или растенията, дозата трябва да се увеличи до терапевтична – с два или повече пъти (във всеки отделен случай е необходимо да се направи проба, тъй като е невъзможно да се предвиди въздействието на много фактори: време на годината, температурата и влажността на околната среда; интензивността и ъгъла на естествена светлина; височината на атмосферното налягане, надморска височина; микробиологични компоненти; видови животни и риби, които са налични и др.).

Въз основа на резултатите, се смята, че употребата на препарата Байкал ЕМ1 в аквариумите е препоръчително.

Надяваме се, че допълнителната работа по тази програма, ще даде отговори на всички въпроси.

От къде да купя Байкал ЕМ1?

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1
Онлайн продажби на цени на дребно на Байкал ЕМ1
Цена на едро на Байкал ЕМ1

За търговско представителство и цени за дистрибутори, моля попълнете онлайн формата за търговско партньорство или се свържете се с нас.

Купи Байкал ЕМ1 за 13,2 лв.

Кликнете на количката за да осъществите покупка на препоръчана цена от вносителя.