Прилагане на Байкал ЕМ1 в свиневъдството - Hyper Group™

Прилагане на Байкал ЕМ1 в свиневъдството

Прилагане на Байкал ЕМ1 в аквариуми
16.05.2015
Байкал ЕМ1 при борба с вредители и болести. Приготвяне на ЕМ5
02.06.2015
Покажи всички

Основната цел на препарата Байкал ЕМ1 е подобряване на ефективността на животновъдството по отношение на управлението и опазването на околната среда.

Третиране на свине с Байкал ЕМ1 и обезмирисяване на свинеферми

Основната цел на препарата Байкал ЕМ1 е подобряване на ефективността на животновъдството по отношение на управлението и опазването на околната среда.

Едни от най-важните предизвикателства, пред които са изправени местните производители на селскостопански продукти са намаляването на производствените разходи, като паралелно се поддържа високо качество. Допълнителен фактор в решаването на този проблем в животновъдството може да е въвеждането на иновативни биотехнологии.

При ниски разходи за използването на такава технология не само се постига положителен икономически ефект, но също така и екологичен, защото в крайна сметка получените отпадъците от животновъдството са чисти и ефективни био-органични торове.

Купи Байкал ЕМ1 за 18 лв

Кликнете на количката за да осъществите покупка на препоръчана цена от вносителя

Прилагане на технологиите на микробиологично обезвреждане на отпадъците от животновъдството на комплексите ви позволява напълно да премахнете проблема с рециклирането на отпадъци от:

  • ограничаване на разпространението на зловонни миризми в населени места и околната среда, включително при прилагането на оборска тор на полето;
  • премахването на социалното напрежение на населението и живеещите в близост;
  • намаляване на вредните емисии (70% амоняк и 80% сероводород) в рамките на промишлените помещения;
  • намаляване на отрицателното въздействие върху атмосферата и намаляване на екологичните такси (в страни, в които има такива);
  • подобряване на условията на труд на персонала в сектора на животновъдството;
  • увеличава срока на експлоатацията на канализационните мрежа;
  • предотвратява прекомерното разреждане на отпадъчните води (в промиване на вани, канали) - намалява разхода на вода, гориво, персонал и оборудване с извеждането на "излишната" вода от комплекса в полето;
  • намалява продукцията на животински изпражнения от комплекса и подобрява техните физични и химични показатели - за осигуряване на ефективни био-органични торове (балансиран състав, липса на плевелни семена, намалява съдържание на тежки метали 3-10 пъти), благоприятни за околната среда и селскостопанските продукти.

Област на приложение Разреждане Разход на раб. разтвор Начин на употреба
Отстраняване на вредните и неприятни миризми в помещенията с животните. 1:7 10 л. на 20 кв. м. 1 път на 7 дни (до изчезване на миризмата). Пръскане на пода и стените на височина 1,5 – 2 м. — два пъти месечно.
Внасяне във ваните под животните 1:7 10 л. на 6 куб. м. 2 пъти месечно. Намалява се отделянето на вредни газове, нормализира се микрофлората в помещенията. Оборската тор ферментира.
Компостиране на свежата оборска тор 1:7 10 л. на 4 т. Равномерно внесете разтвора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 30-40 дни.
Компостиране на изсъхнала оборска тор 1:7 10 л. на 6 куб. м. Равномерно внесете разтвора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 40-60 дни.
Обработка на подстилката на животните 1:7 10 л. на 5 куб. м. 1 път на 7 дни . Изчезват миризмите. Оборската тор ферментира.

За да се използва препарата Байкал ЕМ1, е необходимо първо да се приготви работен разтвор. Концентрацията на работния разтвор зависи от обекта на неговото прилагане. За получаване на нужната концентрация, препарата се разрежда с вода. Прочетете повече на слендния линк: Приготвяне на работен разтвор с Байкал ЕМ1

Купи Байкал ЕМ1 за 13,2 лв

Кликнете на количката за да осъществите покупка на препоръчана цена от вносителя

От къде да купя Байкал ЕМ1?

Страница с подробна информация за Байкал ЕМ1
Онлайн продажби на цени на дребно на Байкал ЕМ1
Цена на едро на Байкал ЕМ1

За търговско представителство и цени за дистрибутори, моля попълнете онлайн формата за търговско партньорство или се свържете се с нас.