Обществена сграда с жилищна част - Hyper Group Ltd
Перинов и Синове ЕООД
06.09.2013
Резиденция Амарант
06.01.2012
Покажи всички
  • Задачи Проектиране, ОВК инсталации
Н ашия екип се обединени за изпълнението на поставената от възложителя задача, която включваше проектиране на ОВК инсталация за обществено-обслужваща сграда с жилищна част с РЗП – 2800м2, ателиета и апаратменти в УПИ-1384, кв.35 по плана на 24 м.р. гр.Варна.
Посредством сътрудничество и координация успяхме да постигнем интегрираност на съвместните действия и от там, и висока ефективност при изпълнение на заданието.

Проектирахме, както следва:

системи – децентрализирана климатизация с термопомпени агрегати на директно изпарение тип Sky Air; темпериране на помещенията чрез вентилационния въздух. Също така mono- и multisplit системи на директно изпарение за жилищните части;

заложени мощности климатизация: Qот=170kW; Qох=155kW.

Хора, с които да се свържете

Ако имате въпроси, които се нуждаят от бърз отговор можете да се свържете с нашия екип.

Веселин Кленски


Петър АмеровПроектиране на всички видове ОВК инсталации

Ако се нуждаете от проектиране на ОВК инсталации, проектиране на пасивни и активни соларни инсталации за отопление и за подготовка на топла вода за битови нужди, предпроектно остойностяване и др., моля свържете се с нас.