Помощ - Hyper Group Ltd

Как можем да Ви помогнем?Всичко, което трябва да знаете, за да използвате нашите услуги

ЧЗВ означава „често задавани въпроси“, а на нашия уебсайт е включена страница с ЧЗВ, която позволява да се задават и отговарят на въпроси в публичен форум. Страницата с често задавани въпроси е жив, дишащ документ, който ще се актуализира редовно. Всеки път, когато клиент ни зададе въпрос, ние решаваме дали това е нещо, което другите клиенти могат да зададат или да намерят за интересно и полезно да знаят. Уверяваме се, че отговаряме на въпросите ясно и се възползваме от възможността да се свържем с нашите клиенти и да отразяваме личността на нашия бизнес и марка.

Имоти

1Как да организирам оглед на имотите, които ме интересуват?
Кажете ни кои имоти бихте искали да видите и ние ще организираме огледи, които да са съобразени с вашата програма, колкото и натоварена да е тя! Не взимаме такса за оглед, но таксуваме 0,60 лв. на километър за оглед на имоти, които се намират извън града. Ако е необходимо, можем да ви помогнем и с настаняване в хотел.
2Как мога да резервирам имот?
Ще трябва да внесете депозит (обикновено около 10% от цената на имота или минимум 1 000 евро), които не се възстановяват. Това ви гарантира, че имотът вече няма да се предлага на на нашия уебсайт, както и че ще бъде спрян от продажба и ще се обвържем да го продадем само на вас при договорената цена.
3Мога ли да приключа сделка, без да присъствам?
Да, ако сте заети и нямате възможност да пътувате за приключване на сделка, можете да дадете пълномощно на адвокат, който да ви представлява в деня на приключването на сделката. Това е често използвана практика в днешно време, поради голямата динамичност и заетост на клиентите ни. Представителството при приключване на сделка е част от обслужването, което предлагаме и не се таксува допълнително.
4Какво трябва да знам за предварителния договор?
Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти, е страните да подпишат предварителен договор, с който да подготвят сключването на окончателен договор. Към сключване на предварителен договор трябва да пристъпите, едва след като сте се запознали с документите за собственост, убедили сте се в самоличността, дееспособността и представителната власт на продавача, както и че имотът не е обременен с тежести (възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни спорове, заеми, финансови задължения, претенции към имота от трети лица и други). Предварителният договор трябва да съдържа всички съществени условията на сделката, които да залегнат в нотариалния акт при нейното изповядване, като индивидуализиране на прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия.
5Как става прехвърлянето на собствеността на имота?
Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става с окончателен договор – нотариален акт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, като компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота и дали представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания. Нотариусът прочита на страните нотариалния акт и след като те потвърдят волеизявленията си, отразени в акта, документът се подписва от страните и от нотариуса. След това, в същия ден, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенцията по вписванията, което гарантира купувача при евентуални претенции на трети лица. От този момент купувачът е напълно в правото да се разпорежда с ипотеки, отдаване под наем, продажба и др.
6Как и кога ще получа нотариалния си акт за собственост?
Можете да ги получите от нотариуса, при който се изповядва сделката, в наш офис или по пощата – това зависи изцяло от вашите изисквания. Обикновено нотариалните актове са готови до 10 дни след приключването на сделката.

Байкал ЕМ1

1Начин на плащане при поръчка?
За поръчки на дребно до 20л, можете да платите стойността директно при доставка с наложен платеж.

За поръчки до 500л се заплаща 100% авансово по Банков път.

За поръчки на едро над 500л се заплащат по Банков път 50% авансово при заявка, а остатъка от 50% преди доставка.
2Какви са цените на едро на Байкал ЕМ1?
Всички крупни производители могат да се възползват от цените на едро. Байкал ЕМ1 се предлага и с цени на едро в различни разфасовки.

Цена на едро на Байкал ЕМ1

За по подробна информация, моля посетете:

Официална страница на Байкал ЕМ1
3Къде се прилага Байкал ЕМ1?
Байкал ЕМ1 е изключително широкоспектърен микробиологичен препарат. Основната разлика между „БАЙКАЛ ЕМ1″ и другите микробиологични препарати се състои в неговата многокомпонентност. Затова той е универсален и много ефективен! Байкал ЕМ1 успешно се ползва в следните направления:

екоземеделие;
растениевъдство;
лозарство;
пчеларство;
птицевъдство;
животновъдство;
екология;
компост.
4Има ли ефективност при ползването на препарата и каква е тя?
Ефективността от приложението на Байкал ЕМ1 се изразява в:

възстановяване и поддържане на плодородието на различни видове почви;
увеличаване енергията и кълняемостта на семената (включително трудно кълняемите);
увеличаване на добивите;
повишаване на продуктивността на посевите;
намаляване на необходимостта от използване на минерални торове и пестициди;
укрепване на имунната система, намаляване на отрицателното въздействие на патогените, подобряване на устойчивостта на замръзване и суша;
подобряване на качеството и безопасността на продуктите;
нормализиране на състоянието на околната среда, без да се нарушават естествените връзки, образувани в екосистемата.
5Какво е предназначението на Байкал ЕМ1?
Байкал ЕМ1 е готов за употреба микробиологичен тор, съдържащ симбиотехнически саморегулиращ се комплекс от специално подбрани естествени живи микроорганизми и се използва при:

предварително третиране на семена и посадъчен материал;
пролетна и есенна подготовка на почвата;
поливане или пръскане на растенията на открити площи и оранжерии;
приготвяне на ЕМ компост от органични суровини;
приготвяне на ЕМ-urgasy от хранителни отпадъци;
рехабилитация на почвата в градски паркове и градини.
6Каква е разходната норма на Байкал ЕМ1?
За подробна информация, моля разгледайте и/или свалете долупосочения .pdf файл:

Разходна норма на Байкал ЕМ1
7Как да стана дистрибутор на официалния вносител на Байкал ЕМ1?
За да се присъедините към мрежата от лоялни търговски партньори на ЕМ Кооперация за България и да предлагате препарата Байкал ЕМ1, е необходимо да изпратите заявка за търговско партньорство.
8Какви са характеристиките и предимствата на Байкал ЕМ1?
способства за активното фиксиране на атмосферния азот от микроорганизмите, които живеят в кореновата система на растенията (ризосферната);
превръща свързаните органични и минерални химически елементи в разтворими форми, усвоими от растенията по време на растежа и развитието;
стимулира физиологичните процеси, протичащи в растителната клетка, което води до ускорено развитие на вегетативните органи и спомага по-ранното узряване;
намалява разходите в сравнение с традиционните технологии;
допринася за производството на екологично чисти продукти и възстановява почвата;
предотвратява уплътняването на почвата при нулева механична обработка.

Система за управление на качеството

1Каква е цената на пълен пакет документи?
Цената на пълния пакет документи е 699лв.
2Мога ли да си купя документи по отделно?
Наръчник, процедури, форми и пр. се предлагат за продажба и по отделно.
3Какво печеля като въвеждам СУК?
Oчевидните ползи са:

Внедряването на изискванията на Системи за управление на качеството съобразно стандарта ISO 9001:2008 дава възможност да се увеличи печалбата на организацията;
Непрекъснато подобрение на процесите/дейностите;
Удовлетвореност на клиентите;
По-добро управление на ресурсите;
Въвеждане на законовите изисквания;
По-добър контрол от ръководството.
4Как да въведа изискванията на стандарта ISO 9001:2008?
Първо трябва да се запознаете с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и осемте принципа за Управление на качеството. Въвеждането на изискванията на стандарта в различни дейности и процеси повишава тяхната ефективност.
5Моята организация предоставя услуги. Как биха се приложили стандартите от серията ISO 9001:2008 към нас?
Стандартите от серията ISO 9000 са приложими към всякакъв тип организации. Определението на термина “продукт” включва и услуги или комбинация от тях. Поради тази причина изискванията на стандарта ISO 9001:2008 са еднакво приложими, както към сектора на производството, така и към сектора на услугите.
6Моята организация не извършва проектиране, усъвършенстване и инженеринг. Кой стандарт е приложим към нас за сертификация? Не е ли това стандарта ISO 9002?
Приложимият стандарт е ISO 9001:2008. Дейностите, които не се извършват в организацията се декларират като изключения. След като се въведоха стандартите от серията ISO 9000, версия 2000 година, стандартът ISO 9002 беше отменен.
7Каква е разликата между Сертификационна и Регистрационна организация?
Няма разлика. В някои страни се използва термина Сертификационна, а в други Регистрационна организация.
8Кой от стандартите от серията ISO 9000 е предназначен за сертификация?
Всяка организация може да кандидатства за сертифициране спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Другите стандарти са Указания и не са предназначени за сертифициране.
9Кой е отговорен за усъвършенстването на стандартите от серията ISO 9000?
ISO се състои от Технически комитети. Те са 176 на брой и заедно с подкомитетите на ISO са отговорни за развитието на ISO стандартите.
10Какво е ISO 9000?
Серията ISO 9000 обхваща стандартите по Управление на качеството. Тази серия стандарти представя международния консенсус по отношение на Добрите управленски практики, целящи да осигурят постоянната доставка на продукт или услуга, който удовлетворява изискванията на клиента. Добрите практики са били развити в набор от стандартизирани изисквания за Системи за управление на качеството, без значение от размера или вида на организацията.
11Какво е ISO?
ISO означава International Organization for Standardization (Международна Организация за Стандартизация). ISO е мрежа от Национални институти по стандартизация на 156 страни, като всяка държава има по един представител, с Централен секретариат в Женева, Швейцария, който координира системата. Целта на ISO е да съдейства за развитието на стандартизацията и свързаните с нея дейности по света, като по този начин улесни международния обмен на стоки и услуги, както и да съдейства за кооперирането в интелектуалната, научната, технологичната и икономическата сфери. Крайния продукт от работата на ISO са международните стандарти.
Не открихте отговорите, които търсихте?

Свържете се с нас

Петър Амеров


Жу Начева