Система за управление на качеството - Hyper Group Ltd

Система за управление на качеството

Система за управление на качеството

Предлагаме готови шаблони за изготвяне на система за управление на качеството: ISO Наръчник по качеството, процедури, работни инструкции и бланки с цел бърз, лесен, евтин и удобен начин за внедряване на стандарта ISO 9001:2008.

Готови документи и процедури по ISO 9001:2008

8 години в подготовка и управление на проекти не са за подценяване