ISO 9001 - Hyper Group Ltd

ISO 9001

ISO 9001 - Наръчник по качество, процедури и бланки

“Хипер Груп” ООД, Варна (България) предлага готови шаблони за изготвяне на ISO Наръчник по качеството, процедури и бланки с цел бърз, лесен, евтин и удобен начин за внедряване на стандарта ISO 9001:2008:

Внедряването на ISO 9000 може да бъде бързо, лесно и на ниска цена, ако използвате шаблоните на “Хипер Груп” ООД.

Нашите шаблони са много повече от примери. Те могат да бъдат пригодени, така че в най-кратки срокове да разполагате с цялостна и завършена документация по изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Използвайки нашите шаблони, вие имате отлична стартова точка за внедряване на ISO 9001:2008. Нашите продукти са реални шаблони на документи за системи за управление на качеството, а не просто примери на документи. Те са специално разработени, за да могат да бъдат бързо и лесно пригодени към нуждите на Вашето предприятие.

Възможността нашите шаблони да бъдат лесно пригодими към дейността във Вашето предприятие, ускорява имплементирането на ISO 9001. И понеже нашите шаблони не съдържат излишни формалности, Вие можете да разработите наистина ефективна ISO 9001 СУК, която да е от полза за Вашето предприятие. Чрез използването на шаблоните можете да проведете значими подобрения във всяка съществуваща ISO 9001 Система за управление на качеството.

Често задавани въпроси за стандарт за качество ISO 9001:2008

Процедури по качеството

Цени на готови шаблони за изготвяне на ISO Наръчник по качеството, процедури и бланки