Изготвяне на инвестиционен проект - Hyper Group Ltd

Изготвяне на инвестиционен проект

За успешното реализиране на всяка инвестиция се изисква изготвяне на икономически обоснован и целенасочен инвестиционен проект. Работата на екипа на Хипер Груп ООД, Варна (България) обхваща:

  • Предпроектно проучване на инвестиционния процес;
  • Изготвяне на инвестиционни проекти;
  • Посредничество при осигуряване на кредитно финансиране;
  • Проект мениджмънт;
  • Маркетинг и реализация;
  • Инвестиции в реални активи.

Финансиране на съвместни проекти

Финансиране на съвместни проекти в областта на покупко-продажбата на недвижими имоти с цел развитие, изграждане и продажба.