Управление на активи - Hyper Group Ltd

Управление на активи

Желаете вашите активи да бъдат управлявани съвестно от опитен трейдър?

Индивидуално запитване
Управлението на активи - валутна (Форекс) сметка позволява на инвеститорите да разполагат със средства, търгувани професионално от опитен търговец (трейдър) или автоматизирана система чрез ограничено пълномощно (LPOA Limited Power of Attorney – споразумение за ограничени правомощия). Управляващият търговец не упражнява контрол върху средствата Ви и не може да депозира или тегли от сметката Ви. Управлението на валутна сметка позволява на опълномощеното лице да търгува по сметка регистрирана на Ваше име, без да се налага да се прехвърлят средства в комбиниранa инвестиционна схема. По този начин инвеститорът получава сигурност, лично отношение и заангажираност, както и проста и ясна калкулация на печалби/загуби и постигнати резултати.

Хипер Груп ООД, Варна (България) предлага следните гъвкави възможности на своите клиенти:

  • Управлението на валутна сметка от представител на Хипер Груп ООД, Варна (България)
Хипер Груп ООД, Варна (България) дава гъвкавата възможност на своите клиенти, да предоставят своите финансови активи (парични средства) за управление от професионални търговци с опит в институционалната валутна търговия, работещи в тясно сътрудничество с някои от най-добрите финансови специалисти и анализатори.

Проспекти и видове стратегии

Консервативна стратегия


Ако желаете да получите проспекти и за долупосочените видове стратегии, моля, свържете се с нас.
Умерена стратегия
Стратегия за стабилност
Динамична стратегия
Други стратегии
Предупреждение

Желаем да ви информираме, че търговията с финансови инструменти е предмет на специален защитаващ интересите на инвеститора режим (Европейската Деректива за Финансови Инструменти – the European Union Markets in Financial Instruments Directive). Като част от това ние имаме желанието да ви информираме за потенциалния риск свързан с търговията на финансови инструменти. Инвестициите във финансови продукти са обект на пазарен риск. Някои финансови услуги и продукти, като обмяна на валута, са силно спекулативни и всяка инвестиция трябва да бъде направена само с рисков капитал. Цени «възход и падение», и «предходни периоди» не са гаранция за бъдещите резултати. Съответно, “Хипер Груп” ООД не дава никакви гаранции или гаранции по отношение на каквито и да е резултати. Високото ниво на риск може да работи за Вас, както и срещу Вас. Преди да вземете решение да инвестирате в такъв тип продукти, Вие трябва да сте наясно с вашата конкретна инвестиционна стратегия и риск, които сте готови да поемете. Възможността да реализирате загуби от част или всички Ваши инвестирани активи съществува, затова Вие не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите.

Борсова търговия

В случай, че желаете да търгувате самостоятелно кликнете върху кръга с иконката или ни изпратете индивидуално запитване