Счетоводни и данъчни консултации - Hyper Group Ltd

Счетоводни и данъчни консултации

Имате нужда от счетоводни и данъчни консултации, съобразени със спецификата на дейността ви и насочени пряко към вашите нужди?

Индивидуално запитване
Ние от Хипер Груп ООД, Варна (България) предлагаме на своите клиенти счетоводни и данъчни консултации, съобразени със спецификата на дейността и насочени пряко към техните нужди, като:
 • Данъчно планиране на дейността;
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
 • Консултации по валутното законодателство;
 • Консултиране и съдействие при създаване на компания;
 • Представителство пред данъчните власти.
Ние си поставяме целта да бъдем свързващо звено между своите клиенти и държавната администрация чрез изграждане на индивидуална данъчна стратегия.

Данъчните ни услуги включват:

 • Следене на нормативните срокове за данъци и декларации;
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация;
 • Представителство и защита на фирмата пред НАП и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси;

Цени за счетоводни и данъчни консултации

Вижте цените в нашия специализиран уеб сайт за счетоводство или ни изпратете индивидуално запитване