Корпоративна идентичност - Hyper Group Ltd

Корпоративна идентичност

Корпоративна идентичност

Х ипер Груп ООД, Варна (България) има амбицията и потенциала да продължи да се развива и категорично да се включи в процеса на интегриране на българския бизнес в общия европейски пазар.

Разнообразието на този пазар налага всяка компания да бъде неповторима и разпознаваема, както за настоящите, така и за бъдещите си клиенти. Този пазар налага всяка компания да развива и укрепва своята търговска идентичност и търговски практики. Защото сега, повече от всякога, брандовете се превръщат в основно средство за привличане и приобщаване на клиентите и са от основно значение за успешното управление на всеки бизнес.

От изключителна важност е корпоративния брандинг за “Хипер Груп” ООД, Варна (България) да бъде позитивно разпознаваем в контекст на финансовите услуги, да съчетава типичното за този бранш консервативно внушение за сигурност с идеята за елегантната предизвикателна динамичност на модерните бизнес практики.

Ние развиваме Стандарт и Корпоративна Идентичност като удобна за прилагане система от правила и основни елементи, носещи корпоративния бранд на “Хипер Груп” ООД, Варна (България).

Визуалната идентификация на “Хипер Груп” ООД, Варна (България) се базира на няколко основни графични елемента, всеки от които е част от мулти-визуална система, коренспондираща с нашата мисия и философия. Разработените ясни и точни принципи за използване на корпоративния стил във формите на вътрешно-фирмената и външна комуникация са в подкрепа на корпоративния брандинг на “Хипер Груп” ООД, Варна (България).

Тези принципи се отнасят до използването на основните графични елементи.

Основните графични елементи са:

  • Лого “Хипер Груп” ООД, Варна (България);
  • Лого на дейностите, включени в “Хипер Груп” ООД, Варна (България);
  • Цветове на “Хипер Груп” ООД, Варна (България);
  • Основните цветове за визуална комуникация;
  • Типографията;
  • Графичен щрихов елемент “hachures“.
Никой от тези елементи, използвани поотделно не представя напълно Хипер Груп ООД, Варна (България), но всички заедно формират корпоративната идентичност.

От съществена важност е тези елементи и принципи да се прилагат последователно, тъй като разпознаваемостта на бранда е началото на процеса за изграждане на брандова лоялност, а това е силата на бранда.

Логотип

Логото е първичен идентификатор на “Хипер Груп” ООД, Варна (България).

Логото Хипер Груп ООД, Варна (България) е символ на силата на марката – изразява нашия опит, нашата искреност и нашето наследство. Вдъхва доверие и приемственост.

Логото на “Хипер Груп” ООД, Варна (България) се състои от три елемента: “топка с четири отворени елипси” – символ на космополитност и отвореност към нови възможности и ползи, но винаги бдителни за наличието на риск , “дъга” – символ на индивидуален почерк поднесен с финес, и надпис изразяващ дръзка амбициозност от най-висока степен, а именно: “Мега”, “Мулти”, “Хипер”.

Слоганът на “Хипер Груп” ООД е “Мъдро ръководство § Интегрирани решения” (insightful guidance & integrated solutions) и се използва при хоризонталната проекция на логото.
Логото на “Хипер Груп” ООД, Варна (България) се използва в съответствие с правилата на Корпоративния дизайн. То е изключително важна част за всички комуникации.

Логото на “Хипер Груп” ООД, Варна (България) е в два варианта с надпис на латиница и с надпис на кирилица.

Основен логотип на “Хипер Груп” ООД, Варна (България) е вариантът с надпис на латиница.

Корпоративна отговорност

За поддържането на стабилни бизнес практики, етичните ценности са важна част от нашата философия.