Профил на дружеството - Hyper Group Ltd

Профил на дружеството

Профил на дружеството

Х ипер Груп ООД, Варна (България) е централното ядро на всички дейности, които дружеството извършва чрез своите подразделения.

Компанията е регистрирана от ВОС – Варненски Окръжен Съд през 2007г., с ф.д. 6620/2007г., ИДН: 175456435

Най-добрият начин да разберете нещо повече за нас е като ни се обадите по телефона или разгледате нашия уеб сайт www.hypergroup.org.

Хипер Груп ООД, Варна (България) е компания, която успешно специализира в областта на управлението, консултирането, инвестиционната и правно-нормативната уредба, свързана със строителството и покупко-продажбата на недвижими имоти, счетоводни услуги и уеб дизайн, гарантиращи Прозрачност, Простота, Честност, Отчетност, Достъпност и работещи финансови схеми срещу минимална премия. Ние предлагаме на Вашите активи, пари или идеи спектър от ефективни инвестиционни решения и услуги.

Създали сме целия процес като затворен кръг, с цел да намалим разходите, да съкратим времето за действие, да концентрираме цялата необходима информация в едно ядро, да подобрим комуникацията и последователността, необходими за реализирането на един успешен инвестиционен проект.

Организацията на компанията е структурирана така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти и идеи в целевите за компанията области. Успехът на компанията и нейното развитие се основават на доброто партньорство с клиентите на дружеството, с други банкови и небанкови финансови институции, както и със съответните регулативни и надзорни органи.

Основната концепция на Хипер Груп ООД, Варна (България)e:

1.Прозрачност във всичко, което правим, от начина по който представяме нашата компания, чак до метода на изпълнение.
2.Ние уважаваме интелигентността и правото на лична свобода.

Чувствайте се свободни да осъществите контакт с нас и специалистите от нашия екип ще бъдат радостни да отговорят на вашите въпроси.

Позволете ни да споделим нашият опит с вас.

За нас ще бъде чест да сме ваши партньори.

От Екипа на Хипер Груп ООД, Варна (България)

Процес на работа

Процес на работа, осигуряващ максимално удобство и стандарт.