Структура - Hyper Group Ltd

Структура на Хипер Груп ООД

Организацията на компанията е структурирана така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти в целевите за компанията области:

Бизнес кореспонденция

Както при всяка дейност, така и при използването на бизнес кореспонденция, добрият резултат се постига чрез превръщането на правилните практически подходи в традиция.